Ο ΛΑ.Ο.Σ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ

Εφόσον η χώρα δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο και μειώνει τη  στρατιωτική θητεία, τότε γιατί αυξάνει τις αμυντικές της  δαπάνες;  

Σχήμα οξύμωρο και αντιφατικό.  

Γραφείο Τύπου ΛΑ.Ο.Σ.