Προσφώνηση Αντιπροέδρου

Έλληνες!
Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που είναι σημαντικές για το μέλλον των γενεών που θα έρθουν. Είμαι πεποισμενος οτι μια τέτοια στιγμή ζούμε όλοι εμείς απόψε, όντας ευρισκόμενοι εδώ δια έναν μόνο σκοπό. Την προάσπισην της φιλτάτης ημών πατρίδος οια δια ποταμούς αίματος και δακρύων μας παρέδωσαν προς φυλαξιν και μεταβιβασιν οι πατέρες ημών, έχοντες επιγνωσιν οτι οφείλομεν να την μεταβιβάσομεν εις τας επερχομενας γεναιάς ισχυροτέρα και ενδοξοτέρα.

Η επίγνωσις ταυτη μας οδήγησε απόψε εδώ ίνα θέσομε τα ιδία ημών σώματα ως τείχος και προπύργιο ενάντια σε όσους επιβουλεύονται το Έθνος των Ελλήνων φανερά η κρυφά, μέσα η έξω από τα όρια του Ελληνικού Κράτους.

Σας παρουσιάζω τον Πρόεδρο του ΕΡ.Κ.ΕΛ Πέτρο Καρτάλια και τον καλώ να απευθύνει μήνυμα.

Ο Αντιπρόεδρος